Blog

YIT hosts the Youth Governance Heroes Awards Ceremony

Article by Seneleni Ndlovu | 27 August 2021 Youth for innovation trust In partnership with Action aid Zimbabwe and Activista Zimbabwe hosted the first ever Youth Governance Heroes Awards in Bulawayo today. The awards were held as it was deemed important that young people who advocate for change in the society be celebrated and motivated…

Poets donate sanitary pads to YIT

Dumisani Matewe, Vongai Monica Mujakachi, Thabitha Williams, Kudzai Choga along with their friends through their campaign ‘Donate a Pad and let her Confidence Stand’ donated sanitary pads to Youth for Innovation Trust yesterday.

Skill Up with YIT Digital Skills

For the past two years, Youth For Innovation Trust has been running Digital skills trainings for key populations. These trainings were are are continuing to fill up a gap from the pre-digital age to the digital age and create a new generation of tech survy young global citizens and digital marketers for the digital realm.…

Wamuhle Africa

Ubuhle bakho Africa!Bugxozis’ indenda.Unyathela savithikaz’ egumeni lalo,Umhlab’ unyefa nyefe. Ubucwazicwaz’ uyacwebezela,Uyacicim’ uyabukeka sankanyezi.Intandokaz’ uqobo!Umuhle Africa! Muzi wabant’ abalobuntu,Ubunt’ obakh’ uluntu.Ngesint’ umuntu ngumuntu ngabantu. Sigqimugqim’ esipheth’ imfundis’ eqotho,Lamasik’ abumb’ isizw’ esiqotho,Mthombo wolwaz’ oluqotho,Okunathwa kuw’ ungacitshi,Labanathayo bengaphinde bome. Wamuhle zwekazi!Ungumchilo wamakhosikazi,Makhothanyelwa layizazi,Ngoba sezisaz’ ukuthi bezingazi. Ubunkanya nkanya bakho buyinkinga!Buyaphandla zwekaz’ elihle.Ngiiphelelwa ngamazwi! Bayethe!Zwekazi labensund’ elilesithunzi,Mdak’ omnyam’ ongela…

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.

Subscribe to our newsletter

Get new content delivered directly to your inbox.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

A WordPress.com Website.

Up ↑

%d bloggers like this: